17 januari 2022

Administratiekantoor Haarlemenmeer

Administratie advies

financiering tweede woning

De woning van je ouders blijven financieren na hun overlijden

Je ouders zijn overleden en woonden in een woning, waarvan de hypotheek nog niet volledig is afgelost. Je wilt de woning niet verkopen en je hebt financiering nodig.

financiering tweede woning

Erfgenamen

Als er andere erfgenamen zijn, dan zal je die moeten uitkopen. Dat gaat als volgt:

  • Van de woning dient de waarde te worden bepaald, bijvoorbeeld middels een taxatierapport.
  • Je keert de andere erfgenamen hun aandeel uit.
  • Als je onvoldoende geld hebt voor de andere erfgenamen, dan zal je een financiering tweede woning moeten verkrijgen.
  • De hypotheek van je ouders kan je doorgaans niet zomaar overnemen.
  • Als je de woning wilt gaan verhuren, dan zijn er andere criteria van toepassing op de hypotheek.

Belastingen

Als je de geërfde woning overneemt, dan ben je vrijgesteld van de betaling van overdrachtsbelasting onder de volgende voorwaarden:

  • een reële prijs wordt betaald aan de andere erfgenamen,
  • die erfgenamen zijn bereid mee te werken.

Op basis van de WOZ-waarde wordt over de woning erfbelasting betaald. De gemeente bepaalt die waarde met een taxatie. Het gaat daarbij om het jaar waarin de woning geërfd wordt of het jaar daarop. Tegen die waardebepaling kan bezwaar worden gemaakt. Daarvoor moet bij de gemeente een nieuwe bepaling van de WOZ-waarde worden aangevraagd. Er kunnen vrijstellingen op de erfbelasting van toepassing zijn. Daarvan hangt de hoogte af van de relatie tot de gestorven persoon. Hoe er rekening mee dat er geen hypotheekaftrek mogelijk is bij financiering van een tweede woning.

Schulden

Bij onvoorwaardelijke aanvaarding van het nalatenschap, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de schulden, zoals een hypotheek. De hypotheekverstrekker dient over het overlijden te worden geïnformeerd. Als er met de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten en die keert uit, dan kan daarmee de hypotheek (gedeeltelijk) worden afgelost. Je kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dat doe je als niet duidelijk is of de waarde van de woning wel hoger is dan de bestaande hypotheek.